Jooga

Jooga

Jooga on yksi nykyajan suosituimmista harrastuksista ja sitä harrastetaan yleisesti joka puolella maailmaa.

Jooga

Se on yksi mielen rentoutumiskeinoista, joka toimii apuna mielen ja kehon hallinnassa. Jooga saattaa olla myös olla monelle hyödyllinen lääkekeino stressin hallinnassa ja apuna erilaisiin fyysisiin vaivoihin kuten selkäkipuun. Se usein auttaa avaamaan kehon lukkoja sekä auttaa kehittämään kehon liikkuvuutta, joka on taas hyödyllistä monen muun urheilulajin harrastamisessa. Se on myös erittäin hyvä vastapaino kovan urheilun rinnalle, jolloin kehon lihakset pääsevät rentoutumaan kovan fyysisen suorituksen jälkeen. Monet tuntevatkin olonsa erittäin rentoutuneeksi ja stressittömäksi joogatunnin jälkeen. Jooga on alun perin Intiasta kotoisin oleva tuhatvuotinen monimuotoinen järjestelmä. Alun perin jooga kehitettiin Intiassa uskontojen pelastusopilliseksi ja maagisien menetelmien auttajaksi. Tällä tavalla saatiin yhteys jumalaan meditoimalla erilaisia joustavia liikkeitä tehden. Nykymuotoinen jooga kehittyi 1800-luvulla fyysiseksi harjoitukseksi, jolloin se rupesi saamaan suosiota länsimaissa. Nykyään joogaa harjoitellaan ilman maagisuskonnollista merkitystä pelkkänä urheilulajina. Siihen kuitenkin edelleenkin liittyy erilaisia asentoharjoituksia ja meditaatioita, jolla uskotaan olevan mahdollista saavuttaa kehollinen rauha. Sen harjoittelu on monelle länsimaissa kehollista terapiaa ja rentoutumista arjen kiireiden keskellä. Intiassa se on kuitenkin edelleenkin tärkeä kansanperinne, jolla on erittäin iso merkitys hindujen identiteetissä. Tätä on myös ruvettu korostamaan enemmän joogan muuttuessa kokoa ajan enemmän ja enemmän länsimaiseksi.Joogan päätarkoituksena on länsimaissa kuten Intiassakin saavuttaa kehollinen tasapaino. Intiassa erona on vain se, että keholliseen tasapainoon kuuluu joogan ja meditaation avulla saavutettu yhteys jumaliin. Länsimaissa taas joogaa harrastetaan monesta erilaisesta syystä ja joogasta löytyy nykyään todella paljon erilaisia lajeja, jotka eroavat vaatimustasoltaan ja liikkeiltään. Sitä voidaan harrastaa terapiana, eettisenä elämäntapana, hengellisenä kokemuksena tai keinona saavuttaa henkinen ja fyysinen tyytyväisyys. Joogan tarkoituksena onkin keskittyä ihmisen kokonaisuuteen eli kehoon, mieleen ja sieluun, joiden avulla tavoitellaan kehon kaikkien osa alueiden oikeaa tilaa, jossa ne pääsevät eheytymään. Lajissa pyritään vapautumaan häiriötekijöistä, jolloin on mahdollista saavuttaa sisäinen rauha. Tämän tilan saavuttamisen jälkeen mielen katsotaan olevan seesteinen ja aistien toimivan selkeämmin. Tällöin ihminen kokee itsenäisyyden ja autuuden tunnetta, joka taas aiheuttaa mielellisen rauhan. Tämän tilan saavuttaminen saadaan aikaan erilaisilla fyysisillä harjoituksilla eli jooga-asennoilla, hallitulla hengittämisellä, meditaatiolla ja vanhoja kirjoituksia lukemalla. Jooga onkin erittäin monimuotoinen laji ja sitä voidaan harrastaa monella eri tavalla. Joogan tarkoituksetkin vaihtelevat hieman kulttuurista riippuen.

Joogan harrastaminen ulkona

Yksi joogalle tärkeistä asioista on myös paikka, jossa sitä harjoitetaan. Paikan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen ja mielellinen paikka, jossa mieli ja keho pystyvät rentoutumaan. Tähän taas on kehitelty erilaisia paikkoja ja etenkin Suomessa on kesäisin tarjolla hyvin paljon erilaisia ulkona tapahtuvia joogaharjoituksia, joista osa on jopa täysin ilmaisia. Suosituimmat paikat harrastaa joogaa ovat merenrannat, erilaiset puistot ja metsä. Metsäjooga on suosituinta silloin kun joogaan sisältyy meditaatio harjoituksia. Metsässä nimittäin ollaan eniten luonnon keskellä, jolloin yhteys luontoon on helpompi saavuttaa. Puisto joogassa taas päällimmäisenä tarkoituksena on usein saada keho ja mieli rentoutettua tulevaa päivää varten. Tällöin päivän voi aloittaa puhtaalla mielellä ilman edellispäivän huolia. Nämä ovat usein myös fyysisempiä harjoituksia riippuen tietenkin joogaajien tasosta. Merenranta joogassa taas usein on tarkoituksena yrittää saada yhteys mereen ja rentoutua sen antamalla voimalla. Usein myös aaltojen äänet tuovat ihmisille mieleen hyvät muistot, joka taas auttaa tasapainon saavuttamisessa. Kuitenkin, oli jooga sitten missä tahansa, on se aina erittäin tehokas tapa aloittaa tai lopettaa päivä rentoutuneena.

Joogan harrastaminen ulkona
Emmi

Kommentointi on suljettu.