Meditaatio

Meditaatio

Moni on varmasti kuullut puhuttavan meditaation eri muodoista, ja niiden positiivisista vaikutuksista henkiseen, ja jopa fyysiseen terveyteen. Mutta mistä meditaatiossa oikeasti on kyse, ja kenelle se on sopivaa?

Yleisesti meditaatiolla käsitetään toimintoja joissa henkilö tietoisesti etsii rauhallista henkistä tilaa erilaisten tekniikoiden kautta. Tekniikat vaihtelevat henkisten ja fyysisten välillä, osa niistä on täysin harjoittajan sisäisiä, kun taas toiset käyttävät hyväkseen ulkopuolisia vaikutteita, kuten ääniä ja kuvia.

Meditaatio osana uskontoa

Meditaatiota on harjoitettu kautta ihmiskunnan historian useissa erillisissä kulttuureissa. Usein meditaatio on yhdistetty uskonnollisiin rituaaleihin, ja sen tarkoituksena on ollut korkeamman tilan saavuttaminen. Meditaatiolla on suuri rooli itäisten alueen useissa uskonnoissa, kuten hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja taonismissä, ja länsimahikin levinneet nykyiset käytännöt pohjautuvat usein näiden periaatteisiin.

Meditaatio ei ole kuitenkaan itäisten uskontojen yksinoikeus, vaan myös kristinuskon ja juutalaisten perinteistä löytyy meditatiivisia käytäntöjä. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää katolilaisten käyttämää ruusurukousta, jonka aikana uskova toistaa rukousta, saadakseen ajatuksensa lähemmäksi luojaa. Juutalaisten keskuudessa varsinkin kabbalah-tyylin harjoittajat käyttävät meditatiivista tilaa hyväkseen pyhiä kirjoituksia tutkiessaan.

Islamin uskonnon salah-rukous perinteessä uskovaiset rukoilevat mekkaan päin kumartaen viisi kertaa päivässä. Rukoilija suorittaa sarjan liikkeitä, joiden tarkoitus on mielen keskittäminen, ja näin rukoilijan tuominen lähemmäksi jumalaa.

Tunnustettujen uskontojen lisäksi useat historialliset ja nykypäivänä harjoitetut pakaani ja okkultti uskonnot käyttävät meditaatiota hyväkseen. Usein meditaatiolla pohjustetaan taikuuksien tekemistä, ja henkimaailmaan yhteyden ottamista.

Meditaatio ilman uskonnollisia sitoumuksia

Vaikka kaikkien meditatiivisten käytäntöjen juuret ovat uskonnollisissa rituaaleissa, viime vuosikymmeninä meditaatio on siirtynyt kovasti myös sekulaariseen käyttöön. Moni länsimainen käy ahkerasti jooga tunneilla, ja saavuttaa toistettavien liikeratojen kautta meditatiivisen tilan. Jooga tunnit usein päättyvät myös Kuolleen miehen asentoon, jonka aikana tunnin vetäjä kehottaa tuntilaisia skannaamaan vartaloaan päästä varpaisiin, käyttäen näin meditaatio tekniikoita hyväkseen oppilaiden rentoutumisessa.

Yksi tunnetuimmista tämäntyyppisistä meditaation muodoista on Mindfulness, joka on kehittynyt nykyiseen muotoonsa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Mindfulness menetelmä tähtää siihen että sen harjoittaja saavuttaa korkeamman tiedostuksen ympäröivästä maailmasta, omasta kehostaan, ja ajatuksistaan. Tavoitteena on vähentää harjoittajan stressiä, auttaa positiivisen itsetietoisuuden löytämisessä, sekä auttaa heitä valitsemaan positiivisten ja tuhoisien ajatusten välillä. Harjoittajat huomaavat usein kykenevänsä olemaan anteeksiantavampia itselleen, ja pystyvänsä ottamaan hankalat tilanteet vastaan helpommin.

Mindfulnessia suositellaan osaksi jokapäiväistä elämää, ja sen harjoittajia rohkaistaan keskittymään esimerkiksi aamukävelyillä ympäristön ääniin, tuoksuihin, ja elementtien kosketukseen iholla. Tämä autopilotista irtautuminen auttaa uuden perspektiivin löytämisessä, ja usein auttaa harjoittajaa lopettamaan tuhoisien ajatus kuvioiden kierron. Tekniikan harjoittaminen vaatii taitoa, joten aloittelijan kannattaa varautua tietyllä määrällä kärsivällisyyttä ennen kuin he alkavat nähdä tuloksia.

Minfulnessin harjoittajat usein harjoittavat myös tarkoituksellista meditaatiota päivittäin. Meditaation kesto voi olla hyvinkin lyhyt, muutama minuutti joka päivä tuo parempia tuloksia, kuin puoli tuntia kerran viikossa. Meditaation aikana harjoittaja istuu paikoillaan hiljaisessa tilassa, ja keskittää ajatuksensa vuorollaan eri vartalon osiin, hengitykseensä, ja harjoittelee ajatusten keskittämistä nykyhetkeen niiden seikkaillessa omille urilleen. Mindfulness tekniikoiden harjoittamisesta kiinnostuneet voivat hakeutua kursseille, joko fyysisesti, tai netissä. Älypuhelimille löytyy myös sovellutuksia, jotka opastavat tekniikan läpi käynnissä, ja muistuttavat harjoituksesta päivittäin.

Mindfulness harjoituksista voi olla apua kaikille jokapäiväisten tilanteiden kohtaamisessa, mutta sitä suositellaan usein muiden terapiamuotojen ohella kovasta stressistä, masennuksesta, ja ahdistus häiriöistä kärsiville henkilöille. Käytännön on tutkittu myös auttavan kiputiloista kärsiviä potilaita, mutta tekniikkaa aloittelevien kannattaa muistaa, että sen on väline joka auttaa oireiden kanssa elämisen kanssa, ei täydellinen parannus.

Emmi

Kommentointi on suljettu.