Psykologisen terapian muodot

Psykologisen terapian muodot

Psykologisen terapian maine pelkästään vakavien mielen häiriöiden hoidossa on katoamassa, ja yhä useampi etsii ammattiapua pienempien ongelmien hoitoon, tai ihan vaan yleisen henkisen hyvinvoinnin kohottamiseksi, ja ylläpitämiseksi. Terapiamuotoja on useita, ja kaikki eivät välttämättä sovi jokaiselle, joten ennen terapiaan lähtöä on hyvä ottaa selvää kuinka se toimii eri koulukuntien mukaan.

Pitkäaikaiset terapian muodot

Sana terapia tuo useiden mieleen kuvan sohvalla makaavasta potilaasta, ja hänen lähellään istuvasta terapeutista. Potilas puhuu, ja terapeutti ottaa muistiinpanoja, kysyen silloin tällöin kysymyksiä potilaan syvemmistä tunteista. Tässä mielikuvassa on usein kysymys psykoanalyyttisesta, tai psykodynaamisesta psykoterapiasta. Tämän tyyppisen terapia session aikana tarkoitus on että potilas tekee tietoisesti töitä ymmärtääkseen ja muokatakseen tunteitaan ja kokemuksiaan, jotka usein liittyvät ihmissuhteisiin, hänen omaan kuvaansa, ja käyttäytymiseen.

Terapiassa saatetaan käydä useaan kertaan viikossa, ja se voi kestää ratkottavista ongelmista riippuen vuosia, sillä terapia keskittyy pitkälle potilaan ja terapeutin väliselle suhteelle. Psykoanalyyttisessa terapiassa käyvä potilas ei välttämättä saa kotitöitä käytöksensä muuttamiseen, vaan kaikki työ tapahtuu terapiaistuntojen aikana. Tämän tyyppinen terapia saattaa käydä kalliiksi, mutta se sopii hyvin henkilöille jotka haluavat tehdä pitkäjänteistä työtä ongelmiensa, ja ongelma käyttäytymisensä ymmärtämiseksi.

Yleisessä käytössä länsimaissa ovat myös kognitiivisen psykoterapian useat muodot. Tämän tyyppisten terapia sessioiden aikana terapeutti ja potilas pyrkivät ymmärtämään, ja tarpeen vaatiessa muuttamaan, potilaan ajatus kuvioita ja toimintatapoja. Pyrkimys on auttaa potilasta pääsemään eroon ajatuksista ja toiminnoista jotka rajoittavat itsetuntoa, ja sitä kautta yleistä elämästä nauttimista. Haitallisia ajatus ja toimintamalleja pyritään korvataan positiivisilla, ja terapia voi kestää muutamasta istunnosta moniin kymmeniin kertoihin, ongelmien vakavuudesta riippuen. Terapia istuntojen aikana potilas toistaa harjoituksia, jotka antavat ongelmanratkaisukykyä hänen päivittäiseen elämäänsä. Lisäksi he saavat tehtäviä kotiin vietäväksi, näiden kautta he pyrkivät oppimaan arkista mielialan säätelyä ja itsensä hyväksyntää.

Lyhyemmät ratkaisut

Siinä missä perinteiset terapiat perustuvat useiden kuukausien, tai jopa vuosien, terapia istuntoihin, joilla ratkotaan vakavia ongelmia, osa terapia muodoista noudattaa lyhytterapeuttista mallia, jonka aikana terapeutti kykenee auttamaan asiakasta yksittäisessä ongelmassa muutaman istunnon aikana.

Neurolinguistic programming, eli NLP-terapia, pohjautuu lyhyeen kurssiin, jonka aikana pyritään selvittämään tarkkaa ongelmaa, tai jonka jälkeen potilaalla saattaa olla paremmat mahdollisuudet ottaa muun tyyppisiä terapia ratkaisuja vastaan. NLP-terapia sopii hyvin myös esimerkiksi urheilu terapian muodoksi, jolloin sen kautta pyritään parantamaan urheilijan psyykkistä valmiutta paremmalle menestykselle, sekä fobioiden hoitoon. Neurolingvistisen prosessoinnin kautta pyritään auttamaan potilasta luomaan positiivisempia mielikuvia, terapeutti opettaa usein asiakkaalle harjoituksia, joilla saadan laukaistua esimerkiksi liiallinen jännitys ennen suurta kilpailua. Perusajatus liittyy kehon ja kielen yhteyteen, ja siihen että voimme ohjelmoida kehomme käyttämään voimavaroja paremmin. Esimerkiksi jos ajatus lähtö viivasta saa juoksijan tärisemään pelosta, hänen mahdollisuutensa voittoon ovat huomattavasti vähäisemmät, kun jos lähtöviiva aiheuttaa positiivisen jännityksen, ja valmiuden tunteen.

Hypnoterapiaa on käytetty paljon konkreettisten haitallisten käyttäytymismallien, kuten tupakoinnin, alkoholin liiallisen käytön, ja ylensyömisen hoitamiseen. Terapia session aikana potilasta hoidetaan alitajuisella tasolla, itse terapiaistunnon aikana terapeutti käyttää hyväkseen potilaan kykyä itse hypnoosiin, ja tämän lisäksi he käyttävät usein hypnoosi tilan ulkopuolella tehtyjä mielikuvaharjoitteita. Hypnoosin aikana potilas on edelleen tietoinen ympäristöstään, mutta heidän mielensä on huomattavasti avoimempi uusille vaikutteille ja asioille. Hypnoosihoito ei sovi potilaalle jolla on äärimmäisen vakavia psykologisia oireita, kuten paranoidisuutta, tai jotka kärsivät psykoottisesta sairaudesta. Potilaan on myös unohdettava täysi itsekontrolli, sillä hypnoosi ei toimi jos potilas ei heittäydy siihen mukaan.

Emmi

Kommentointi on suljettu.